Tanečná terapia

Tanečno pohybová terapia využíva tanec a pohyb ako prostriedok na kontaktovanie sa so sebou samým, čo napomáha spustiť proces liečenia tela aj psychiky. Neučíme sa žiadne kroky . Naopak tvoríme si svoje vlastné kroky. Dovolíme si tvoriť pohyb, objaviť a prejaviť to, čo je uložené v pamäti tela tzv. autentický pohyb, ktorý vyviera z nás. Cez pohyb a terapeutický tanec vyjadrujeme seba, svoje pocity, procesy, ktoré prebiehajú hlboko v nás.

Cieľom je tiež aby nám pohyb a tanec prinášal radosť, voľnosť, spojenie, slobodu, inšpiráciu. Dovolíme si používať svoje telo spontánne, v hre, tvorivosti a radosti. Nesúťažíme, neporovnávame, neposudzujeme, nerobíme tanec pre efekt, ani pre výkon. Tento spôsob je bezpečný pre každého, pretože každý si stanovuje svoje vlastné hranice, rozsah pohybu, tempo, hĺbku zážitku. Každý autentický tanec prináša jedinečný zážitok. Terapia tancom je hlboko osobný zážitok seba samého, ktorý nás privádza bližšie k človeku akým skutočne sme.